Vernia Advokatbyrå AB. (Advokat) i Stockholm (Stockholm)